Slider


Szkolenia dla OPS i NGO

Tematyka naszych szkoleń dla pracowników OPS w formie warsztatów skierowana jest do:

 • dyrektorów
 • kierowników
 • kadry zarządzającej
 • opiekunów
 • pracowników socjalnych

Ośrodków Pomocy Społecznej, PCPR i NGO

Rekomendujemy Państwu szkolenia i warsztaty :

 • kontraktu socjalnego
 • indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności
 • programów aktywności lokalnej
 • metodyka pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi
 • planowania kariery zawodowej osoby niepełnosprawnej
 • indywidualnych programów usamodzielniania osób opuszczających rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej
 • syndrom wypalenia zawodowego
 • stres w pracy zawodowej
 • radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych
 • i inne

Realizujemy i proponujemy również specjalistyczne szkolenia i warsztaty dla osób bezrobotnych mające na celu aktywizację tych osób oraz przygotowanie do powrotu na rynek pracy po długotrwałej przerwie.

Szkolenia i warsztaty dla osób bezrobotnych dotyczą zagadnień związanych z:

 • aktywizacją osób bezrobotnych
 • aktywnym poszukiwaniem pracy
 • prezentacją podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • planowaniem kariery zawodowej
 • przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych
 • przekwalifikowaniem się
 • komunikacją interpersonalną
 • autoprezentacją
 • asertywnością
 • sposobami radzenia sobie ze stresem
 • a także szkolenia zawodowe.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

 

Tematyka szkoleń:
1. Fundusze europejskie w latach 2014-2020
2. Zamówienia publiczne wJST
3. Pomoc publiczna w JST
4. Prawo pracy w JST
5. Kodeks postepowania administracyjnego w praktyce urzędnika
6. System jakości w urzędzie
7. Ochrona danych osobowych, informacja niejawna
8. Kompetentny urzędnik
9. Promocja i reklama gminy
11. Księgowość w JST– rachunkowość budżetowa.
12. Obsługa klienta w JST
13. System jakości w urzędzie
14. Polityka informacyjna w urzędzie
16.Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
17. Kompendium prawne pracownika socjalnego
18. Rozwój lokalny teoria i praktyka,
20. Planowanie i zarządzanie rozwojem lokalnym,
21. Ewaluacja projektów rozwojowych,
24. Zarządzania produktem / marką turystyczną obszaru
25. Zlecanie zadań organizacjom po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie
26. Rachunkowość budżetowa. Krok po kroku
28. Specjalista ds. Personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego
30. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw. Wpływ nowelizacji na rozwiązywanie problemów pomocy społecznej
31. Funkcjonowanie przepisów o pożytku publicznym po nowelizacji
32. Gminne strategie rozwiązywania problemów społecznych – konstruowanie i aktualizacja
33. Szkolenie kompleksowe dla radnych – abc prawne

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

Wysoką jakość szkolenia gwarantuje doświadczona kadra szkoleniowa, przystępne ceny.

W przypadku zainteresowania zachęcamy państwa do kontaktu z dyrektorem CSS Tarnów – Tomasz Pantera – 507 084 849; tarnow@css-tarnow.pl,   oraz     t.pantera@css-tarnow.pl