Slider


Bony szkoleniowe

Bony szkoleniowe

CSS oferuje system kształcenia dla osób bezrobotnych w ramach bonów szkoleniowych realizowanych przez urzędy pracy. Realizacja szkoleń w postaci bonów szkoleniowych daje możliwość osobie bezrobotnej skierowanie na wybrane przez siebie szkolenie w instytucji szkoleniowej wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Bony szkoleniowe są nowym sposobem uzyskiwania uprawnień i podnoszenia kwalifikacji przez osoby bezrobotne do 30 roku życia.

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W ramach bonu szkoleniowego w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia finansowane mogą być koszty:

1)jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe,
2)  niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych,
3)  przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu,
4)  zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu

wypłacanego bezrobotnemu.

CSS uczestniczy również w działaniach w ramach projektu Województwa Małopolskiego p.n. PFK – Podmiotowe finansowanie kształcenia, którego celem jest wypracowanie mechanizmu dystrybucji środków publicznych w formie bonów szkoleniowych i zapewnienie możliwości wykorzystania ich wśród zweryfikowanych pod względem jakości instytucji szkoleniowych.

Możliwości wsparcia w ramach systemu bonów szkoleniowych to:

1)informacja dla przedsiębiorcy o systemie i ofercie szkoleń w jego ramach;
2)dofinansowanie szkolenia kadry przedsiębiorstwa w formie bonu szkoleniowego;
3)szkolenie dobrej jakości.

Ogromnym atutem proponowanego systemu, poza jego kompleksowością i przejrzystością, jest szybkie przekazanie środków publicznych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także maksymalna indywidualizacja wsparcia.

Wszystkie bliższe informacje uzyskacie Państwo po kontakcie z Dyrektorem CSS Tarnów – Tomaszem Pantera,e – mail: tarnow@css-tarnow.pl, tel.: 507 084 849, (14) 620 10 24, fax: 14 692 69 21 lub kierownikiem K. Kowalską Korman, tel.: 607135505