Slider


VI FORUM

VI OGÓLNOPOLSKIE FORUM INSTYTUCJI RYNKU PRACY

Szanowni Państwo!!!

Mamy zaszczyt poinformować, iż w terminie 05.- 09. 08. 2013r. odbyło się cykliczne szkolenie dla Instytucji Rynku Pracy – VI Ogólnopolskie Forum IRP, p. t.:
„Publiczne służby zatrudnienia i partnerzy rynku pracy – modele współpracy urzędów pracy z agencjami zatrudnienia –

w tym pierwsze doświadczenia z programu >>Partnerstwo dla pracy<<”

Celem szkolenia było: nabycie nowych kompetencji zawodowych lub uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kompetencji zawodowych dla potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu, a partnerom za wspólpracę w organizacji i realizacji.

z wyrazami szacunku

Tomasz pantera – dyrektor CSS Tarnów

 

forum-list-gratulacyjny-posla-rp-001

Patronaty:

DGP-1_logo_nowelogo_awt

praca_kpl

lewiatan

logo-pp-forum

vcc_logo_instytut

Program szkolenia:

Temat szkolenia PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA I PARTNERZY RYNKU PRACY – MODELE WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY Z AGENCJAMI ZATRUDNIENIA –W TYM PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z PROGRAMU „PARTNERSTWO DLA PRACY”
Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej i kierowniczej WUP i PUP, przedstawicieli komercyjnych IRP, przedstawicieli OHP, przedstawicieli OPS i dialogu społ., pracowników merytorycznych: pośredników pracy, doradców zawodowych, liderów klubu pracy, specjalistów ds. rozwoju zaw., programów, pracowników zajmujących się zamówieniami publ., aktywizacją
i ewidencją bezrobotnych i innych zainteresowanych tematyką szkolenia. Ze szkolenia skorzystają też radcy prawni.
Cele szkolenia Pogłębienie wiedzy o roli i zadaniach publiczne służby zatrudnienia i partnerów rynku pracy w zakresie współpracy urzędów pracy z agencjami zatrudnienia – w tym pierwsze doświadczenia z programu „Partnerstwo dla pracy”.

Cele szczegółowe:

 • Poznanie nowych wyzwań i trendów rozwojowych oraz nowoczesnych rozwiązań funkcjonowania urzędów pracy w związku ze zmianami ustawowymi i rekomendowaną aktywną polityką rynku pracy MPIPS.
 • Przeprowadzenia warsztatów podmiotów realizujących umowy na dostawę usług rynku pracy – modele współpracy miedzy Instytucjami Rynku Pracy.
 • Umożliwienie uczestnikom FORUM podzielenia się refleksjami, obawami i pomysłami – dyskusja.
Nazwy poszczególnych zajęć edukacyjnych (ramowy program szkolenia)

 

BLOK I: Przyjazna i skuteczna współpraca Powiatowych Urzędów Pracy, Agencji Zatrudnienia, Instytucji Szkoleniowych i innych instytucji w świetle funkcjonujących i nowelizowanych przepisów:

 1. Formalne i merytoryczne warunki współpracy instytucji rynku pracy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.
 2. Narzędzia nawiązywania współpracy i budowania efektywnych relacji między niekomercyjnymi
  i komercyjnymi warunkami współpracy.
 3. Zlecanie usług, program PAI, integracja działań i dialog społeczny – analiza pojęć.
 4. Korzyści ze współpracy IRP.
 5. Dobre praktyki w skali kraju.
 6. Dyskusja przedstawicieli: publicznych służb zatrudnienia, innych instytucji rynku pracy
  i organizacji pracodawców.

BLOK II: Kontraktowanie usług jako trend na regionalnych i lokalnych rynkach – warsztat partnerstwa, realizacji umów i przyznawania premii:

 1. Założenia do zmian w systemie – podział zadań w ramach samorządu województwa, powiatu
  i dostawców usług.
 2. Prawo Zamówień publicznych i inne przepisy regulujące proces zlecania usług rynku pracy.
 3. Zadania PUP w ramach kontraktowania – zlecania usług rynku pracy.
 4. Warsztaty konstruowania SIWS w ramach kontraktowania usług rynku pracy – warsztaty .
 5. Warsztat przygotowujący do przetargów i realizacji umów w ramach dostarczania usług – współpraca WUP, Dostawcy usług, PUP.

BLOK III: Standaryzacja efektywności i jakości świadczonych usług w PUP w planach MPiPS wobec publicznych służb zatrudnienia:

 1. Komponenty systemu zapewniania efektywności i jakości w PUP.
 2. Narzędzia poprawy efektywności.
 3. Organizacyjne zmiany funkcjonowania p.s.z.
 4. Formalne wymogi wobec publicznych służb zatrudnienia i metody ich realizacji.
 5. Dobre praktyki.

BLOK IV: Zmiany w systemie kształcenia i systemie potwierdzania kwalifikacji i umiejętności zgodnie z Europejską i Krajową Ramą Kwalifikacji:

 1. Warunki formalne nowego systemu kształcenia.
 2. Certyfikacja zawodów jako wytyczna MEN, tym zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego – jako element systemu zapewniania jakości świadczonych usług.
 3. Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje a system potwierdzania zgodnie z PRK.

Publiczne służby zatrudnienia i partnerzy rynku pracy – modele współpracy urzędów pracy z agencjami zatrudnienia –

w tym pierwsze doświadczenia z programu „Partnerstwo dla pracy”

 


Data

Świadczenia

Godziny

Przyjazd w przeddzień szkolenia Przyjazd i zakwaterowanie uczestników Po godz. 14:00
Kolacja 18.00 -19:00
 

I dzień szkolenia

 

Śniadanie Od 7:45
Zajęcia szkoleniowe ( w tym serwis kawowy) 8.30-14.45
Obiad 14.45
Kolacja 18.00
 

II dzień szkolenia

Śniadanie Od 7:45
Zajęcia szkoleniowe ( w tym serwis kawowy) 8.30-14.45
Obiad 14.45
Kolacja 18.00
 

III dzień szkolenia

Śniadanie Od 7:45
Zajęcia szkoleniowe ( w tym serwis kawowy) 8.30-14.45
Obiad 14.45
Kolacja 18.00
 

IV dzień szkolenia

Śniadanie Od 7:45
Zajęcia szkoleniowe ( w tym serwis kawowy) 8.30-14.45
Obiad 14.45
Kolacja 18.00
 

V dzień szkolenia

 

Śniadanie Od 7:45
Zajęcia szkoleniowe ( w tym serwis kawowy) 8.30-14.45
Obiad, wyjazd uczestników 14:45