Slider


Szkolenia zamknięte

Szanowni Państwo!

Szkolenia „zamknięte” oferowane przez CSS Tarnów są „skrojone na miarę” potrzeb naszych klientów. Cieszą się dużym uznaniem uczestników, ponieważ zawsze dostosowujemy program i harmonogram szkolenia do zamówienia konkretnego PUP. Praktyka w ich realizacji wykazała, że nasi klienci zawsze otrzymują produkt dostosowany do specyfiki danego urzędu. Wszyscy pracownicy, po akceptacji kadry zarządzającej – uczestniczącej w szkoleniu „zamkniętym” – otrzymują jednolite wytyczne postępowania, a podczas warsztatów wspólnie wypracowują ścieżki współpracy wewnątrz organizacji. Stanowi to unikalną wartość dodaną, a dodatkowo dobrze wpływa to na integrację między pracownikami PUP i podniesienie efektywności pracy w zespole pracowniczym.

Realizujemy je na terenie zamawiającego urzędu pracy lub w formie wyjazdowej. Dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia „zamknięte” weekendowe.