Slider


Szkolenia dla bezrobotnych

Szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy i planujących karierę

Szanowni Państwo,

CSS Tarnów realizuje poza szkoleniami dla pracowników UP również szkolenia dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych zainteresowanych podjęciem pracy z wykształceniem wyższym lub średnim. Chcąc kontynuować tą działalność przedstawiamy nową propozycję na 2014r.

Pragniemy zainteresować Państwa inicjatywą podjętą przez CSS Tarnów z Agencjami Zatrudnienia w zakresie szkoleń w schemacie: „Od szkolenia w standardzie VCC do zatrudnienia” w ramach „Systemu Aktywizacji Zawodowej VCC” celem którego jest doprowadzenie do efektywnego zatrudnienia, poprzez ścieżkę szkoleń i certyfikacji VCC oraz indywidualną pracę specjalistów
z kandydatami do pracy.

Tematyka i zakres proponowanych szkoleń to:

1.„Obsługa klienta i techniki sprzedaży”.

 2.„Doradca personalny”.

 3.„Specjalista ds. rekrutacji i selekcji”.

Wymienione autorskie szkolenia CSS Tarnów zostaną przeprowadzone w formie warsztatów, gdzie uczestnicy zgłębią w praktyce uzyskaną wiedzę podczas licznych ćwiczeń.

W ramach tych szkoleń przewidziany jest moduł szkoleniowy w standardzie VCC wraz z certyfikacją VCC w tym zakresie. Certyfikat VCC Select Competences potwierdzi posiadanie określonego zakresu kompetencji i wpisuje się w idee kształcenia przez całe życie oraz jest zgodny z Europejskimi i Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Moduł ten kończy się egzaminami: teoretycznym i praktycznym. Zakres kompetencji podlegający weryfikacji w ramach certyfikacji VCC został uzgodniony z potencjalnymi pracodawcami działającymi na rynku, dzięki czemu uzyskanie certyfikatu VCC w zdecydowanym stopniu uprawdopodobnia uzyskanie zatrudnienia. Proponujemy Państwu pomoc w podniesieniu efektywności tych szkoleń. CSS Tarnów podpisał umowy partnerskie z kilkoma agencjami zatrudnienia (honorującymi certyfikat VCC), które zobowiązały się do przedstawienia absolwentom naszych szkoleń minimum 2 propozycji pracy. Dodatkowo agencje te są w stanie indywidualnie współpracować z absolwentami szkoleń w zakresie poszukiwania przez nich pracy w zależności od regionu, w którym będą chcieli podjąć pracę.

Program tego szkolenia obejmuje max: 120 godzin dydaktycznych (3 tygodnie).

Wszystkie bliższe informacje uzyskacie Państwo po kontakcie z Dyrektorem CSS Tarnów – Tomaszem Pantera.

E – mail: tarnow@css-tarnow.pl   Tel.: 507 084 849, (14) 620 10 24

 


 

Realizując swoją misję – działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na lokalnych rynkach pracy w zakresie ogólnopolskim  –  CSS TARNÓW pragnie  nawiązać współpracę  w  zakresie  szkoleń dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych zainteresowanych podjęciem pracy.

Lista szkoleń otwartych dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pragnących zmienić pracę lub zawód:

 

1) „Tajniki efektywnej obsługi klienta – zaawansowane warsztaty kompetencyjne
dla przyszłych profesjonalistów.”

2) „Specjalista administracji państwowej, samorządowej i innych instytucji pożytku publicznego”

3) „Profesjonalny pracownik agencji zatrudnienia – specjalista branży HR”.

4) „Pracownik obsługi klienta oraz negocjacje handlowe”

5) „Specjalista ds. opracowania projektów i pozyskiwania funduszy unijnych. Tajniki

efektywnej pracy – warsztaty kompetencyjne dla przyszłych profesjonalistów”

6) „Pracownik administracyjno – biurowy”

7) „Kurs motywujący z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy”

Procedura zgłoszenia się na szkolenie – pobierz plik PDF

Z poważaniem

Tomasz Pantera – dyrektor CSS Tarnów

 

Wszystkie bliższe informacje w tym programy szkoleniowe uzyskacie Państwo po kontakcie z Dyrektorem CSS Tarnów – Tomaszem Pantera. E – mail: tarnow@css-tarnow.pl Tel.:  507 084 849, (14) 620 10 24

Nr FAX: (14) 692 69 21