Slider


Przełom w karierze! – program szkolenia

PRZEŁOM W KARIERZE

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które szukają pracy, planują swoją karierę, straciły pracę, chcą wrócić do pracy po dłuższej przerwie i nie wiedzą od czego zacząć oraz osób, niezadowolonych z obecnej pracy.

Forma przyjmowania zgłoszeń pisemnie na numer faksu: 14 692 69 21 lub e-mailem: tarnow@css-tarnow.pl„> tarnow@css-tarnow.pl

Cel główny szkolenia:

Zaplanowanie swojej dalszej kariery i opracowanie szczegółowego planu zdobycia wymarzonej pracy.

 

Cele szczegółowe:

  • określenie własnych talentów
  • określenie najlepszego sposobu wykorzystania talentów i zarabiania na nich
  • określenie oferty dla pracodawców lub klientów
  • stworzenie własnej indywidualnej marki na rynku pracy
  • opracowanie indywidualnego planu znalezienia optymalnego pracodawcy i zdobycia wymarzonej pracy

 

Program szkolenia:

1.Co powinieneś wiedzieć o talentach – czym są i dlaczego decydują o szczęściu i sukcesie w karierze?

2.Dlaczego w niektórych zawodach możesz odnieść sukces, a w innych co najwyżej być przeciętnym.

3.Najskuteczniejsza metoda określania talentów.

4.Określanie optymalnego otoczenia pracy sprzyjającego pełnemu wykorzystaniu i rozwojowi talentów.

5.Zasady tworzenia swojego wizerunku i budowy osobistej marki na rynku pracy.

6.Zasady szukania pracy na ukrytym rynku pracy.

7.Praktyczne sposoby docierania do odpowiednich osób i przedstawiania im swojej oferty.

8.Indywidualny plan znalezienia i zdobycia wymarzonej pracy.

Opis metodyki szkolenia: Coaching grupowy

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: zaświadczenie/certifikat o ukończeniu szkolenia

Zakres usług wchodzących w szkolenie usługa kompleksowa

Warunki ukończenia szkolenia arkusz obserwacji trenera