Slider


Prezes Tomasz Pantera

CSS Tarnów sp. z o.o
Wola Rzędzińska 393a,
33 – 150 Wola Rzędzińska

List: tarnow@css-tarnow.pl
Telefon: 14 620 10 24
Faks: 14 692 69 21
Telefon komórkowy: 507 084 849

Informacje:
NIP: 993 065 84 83
REGON 363 051 938

Rach. bankowy:
Bank BPH 52 1060 0076 0000 3260 0140 7423