Slider


Plan szkoleń dla PUP

Szanowni Państwo!!!
Po zakończeniu szkoleń wystawiamy zaświadczenia na podstawie & 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz. 186).

 

W przypadku szkoleń z certyfikacją VCC  – niezależnie od ww. zaświadczenia po pozytywnym wyniku egzaminu (po zm. wprowadzonych ustawą z dn. 19.08.2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty jako Instytucja Szkoleniowa wpisana do rejestru WUP Kraków, CSS O/Tarnów przeprowadza egzaminy po przyuczeniu do pracy osób dorosłych), przesyłany jest do Urzędu stosowny certyfikat VCC.

 

Ceny brutto za szkolenia z naszej oferty obejmują: bezpłatny nocleg i kolację w dniu poprzedzającym szkolenie (pozostałe firmy szkoleniowe żądają dodatkowej opłaty za te świadczenia, które nie mogą być finansowane z FP), zakwaterowanie i wyżywienie na czas trwania szkolenia, wynagrodzenie wykładowcy, wynajem sali wykładowej, materiały szkoleniowe dla uczestników i inne pomoce dydaktyczne, serwisy kawowe a także indywidualne konsultacje z wykładowcą po zajęciach.

 

CSS Tarnów może dokonać w I dniu szkolenia gotówkowego zawrotu kosztów dojazdu uczestników na/z szkolenia na podstawie Umowy lub też na podstawie karty zgłoszeniowej na której powiększono o zwrot wartość szkolenia. W obu przypadkach całkowita należność za szkolenie w jednej kwocie ujęta jest na fakturze.
Podpisane Umowy w II egz. prosimy o przekazywanie uczestnikom udającym się na szkolenie – po podpisaniu przez CSS Tarnów I egz. wraz z potwierdzeniem odbioru gotówki przez uczestnika szkolenia zostanie załączony do dokumentacji, która po szkoleniu zostanie przekazana do Urzędu.
Do dokumentacji po szkoleniu do Urzędu wraz z fakturą przekazywana będzie także Oferta szkoleniowa zawierająca sumaryczną należność za szkolenie w jednej kwocie.

Wzór Umowy dot. zwrotu kosztów za przejazd a także oświadczenia osoby skierowanej na szkolnie wraz
z drukiem potwierdzenia odbioru kwoty zwrotu kosztów dojazdu w gotówce w 1 dniu szkolenia
(w załączeniu) a także jest do pobrania z naszej strony internetowej (www.css-tarnow.pl) w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Nasze szkolenia obejmują: 3 dniowe: 24 godziny zajęć, 5 dniowe: 40 godzin zajęć.

 

Wszystkie bliższe informacje i oryginalne dokumenty uzyskacie Państwo po kontakcie z Dyrektorem CSS Tarnów – Tomaszem Pantera.

E – mail: tarnow@css-tarnow.pl,  tel.:  507 084 849, (14) 620 10 24,  fax: (14) 692 69 21

Z wyrazami szacunku – Tomasz Pantera – dyrektor CSS Tarnów