Slider


NOWA KARIERA

NOWA KARIERA

Adresaci szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają swoją karierę zawodową i chcą uniknąć kosztownych pomyłek związanych z nietrafionym wyborem, zwłaszcza studentów i absolwentów, a także dla osób, które chcą zmienić pracę lub zawód i rozpocząć swoją karierę od nowa.

Forma przyjmowania zgłoszeń pisemnie na numer faksu: 14 692 69 21 lub e-mailem: tarnow@css-tarnow.pl„> tarnow@css-tarnow.pl

Cel główny szkolenia:

Zaplanowanie swojej kariery i opracowanie szczegółowego planu zdobycia wymarzonej pracy.

 

Cele szczegółowe:

  • określenie własnych talentów
  • określenie najlepszego sposobu wykorzystania talentów i zarabiania na nich
  • określenie oferty dla pracodawców lub klientów
  • poznanie praktycznych sposobów budowania sieci kontaktów
  • poznanie zasad poruszania się na ukrytym rynku pracy
  • opracowanie indywidualnego planu znalezienia optymalnego pracodawcy i zdobycia wymarzonej pracy

 

Program szkolenia

1.Co powinieneś wiedzieć o talentach – czym są i dlaczego decydują o szczęściu i sukcesie w karierze.

2.Dlaczego w niektórych zawodach możesz odnieść sukces, a w innych co najwyżej być przeciętnym.

3.Najskuteczniejsza metoda określania talentów.

4.Określanie optymalnego otoczenia pracy sprzyjającego pełnemu wykorzystaniu i rozwojowi talentów.

5.Zasady tworzenia swojego wizerunku i budowy osobistej marki na rynku pracy.

6.Praktyczne sposoby budowania sieci kontaktów.

7.Zasady szukania pracy na ukrytym rynku pracy.

8.Pośrednie sposoby zdobycia wymarzonej pracy

9.Praktyczne sposoby docierania do odpowiednich osób i przedstawiania im swojej oferty.

10.Indywidualny plan znalezienia i zdobycia wymarzonej pracy.

 

Opis metodyki szkolenia: Coaching grupowy

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia zaświadczenie/certyfikat o ukończeniu szkolenia

Zakres usług wchodzących w szkolenie usługa kompleksowa

Warunki ukończenia szkolenia arkusz obserwacji trenera