Slider


IX Forum IRP

ixogolnoCSS TARNÓW od 2008r. corocznie organizuje wydarzenia o charakterze opiniotwórczym w formie szkolenia pn. Ogólnopolskie FORUM Instytucji Rynku Pracy.

Jest ono spotkaniem kadr innstytucji rynku pracy na którym przedstawiane oraz omawiane są aktualne problemy oraz wyzwania dla instytucji rynku pracy. Każdorazowo wyniki pracy Forum w postaci raportów przesyłane są do MPiPS.

 

IX OGÓLNOPOLSKIE FORUM INSTYTUCJI RYNKU PRACY p. t.:
„ Zmiana Ustawy o promocji zatrudnienia (…) – analiza dotychczasowych rozwiązań, efektywności aktywnych form zatrudnienia, obecnych polityk rynku pracy oraz planowanych programów zatrudnienia, zmiany w podejściu do zatrudniania cudzoziemców
i nowa organizacja pracy Publicznych Służb Zatrudnienia

Termin szkolenia: 01. – 05.08.2016r.         

 Miejsce szkolenia: Hotel „Ikar Plaza”, ul. Wschodnia 35, 78 – 100 Kołobrzeg

                                

Serdecznie zapraszamy do udziału !!!

POBIERZ PEŁNĄ OFERTĘ IX FORUM I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PLIK WORD

Informacje dodatkowe można uzyskać po kontakciez CSS Tarnów – nr tel.: 14 620-10-24, 507 084 849, lub mailowo:   tarnow@css-tarnow.pl