Slider


2011r. OGÓLNOPOLSKIE FORUM IRP

2011r. OGÓLNOPOLSKIE FORUM IRP

W imieniu firmy szkoleniowej CSS Tarnów (www.css-tarnow.pl) z ogromną przyjemnością przekazuję Państwu raport ze szkolenia:

IV OGÓLNOPOLSKIE FORUM INSTYTUCJI RYNKU PRACY

„Wpływ środków FP w 2011 r. na funkcjonowanie urzędów pracy na lokalnych rynkach i możliwości efektywnej realizacji usług i instrumentów rynku pracy”

W dniach 08 – 12.08.2011 r. odbyło się, zorganizowane przez CSS Tarnów IV OGÓLNOPOLSKIE FORUM INSTYTUCJI RYNKU PRACY: „Wpływ środków FP w 2011 r. na funkcjonowanie urzędów pracy na lokalnych rynkach i możliwości efektywnej realizacji usług i instrumentów rynku pracy”

Tematem Forum zainteresowało się wiele osób o czym świadczy duża liczba (39) uczestników, głównie spośród kadry dyrektorskiej i kierowniczej. Obecni na Forum dyrektorzy, kierownicy działów i pracownicy merytoryczni reprezentowali 24 Powiatowe Urzędy Pracy z niemal całej Polski.

Cel główny szkolenia:

Poznanie sposobów skutecznego wydatkowania środków FP na aktywizację klientów PUP poprzez kompetencje, szukanie nowych rozwiązań i możliwości współpracy z innymi instytucjami w aspekcie dysponowania środkami budżetu 2011 i 2012 oraz  nowej polityki rynku pracy.

Cele szczegółowe:

  • Poznanie nowych wyzwań i trendów rozwojowych oraz nowoczesnych rozwiązań funkcjonowania urzędów pracy w związku ze zmianami ustawowymi i rekomendowaną aktywną polityką rynku pracy MPIPS.
  • Zapoznanie się z komponentami aktywnej polityki rynku pracy.
  • Nabycie wiedzy o nowym podejściu do współpracy z pracodawcami i aktywizacji osób bezrobotnych
    w myśl rekomendacji ministerialnych.
  • Nabycie wiedzy z zakresu nowoczesnych modeli współpracy między pracownikami w obrębie CAZ
    i z partnerami na lokalnych rynkach.
  • Poznanie możliwości budowania wizerunku urzędu poprzez niestandardowe i  niefinansowe narzędzia.
  • Umożliwienie uczestnikom FORUM podzielenia się refleksjami, obawami i pomysłami – dyskusja.

Forum otworzył Pan Andrzej Martynuska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, wykładem pt. Czy publiczne służby zatrudnienia mogą być skuteczne? Wykład ten poświęcony był dylematom funkcjonowania rynku pracy i powiatowych urzędów pracy.

Z poważaniem – Tomasz Pantera