Slider


Domowa


Przedstawiamy zmienione ze względu na aktualne zadania UP plany szkoleń na I i II kwartał 2021 r.   Tematyka szkoleń na kolejne miesiące będzie aktualizowana w miarę zmian sytuacji na rynku pracy a co za tym idzie – nowymi zadaniami UP. Prosimy o Państwa uwagi i propozycje – uwzględnimy je aktualizując naszą ofertę tak, aby spełniała Państwa oczekiwania.
Jako wyjście awaryjne w przypadku braku możliwości skorzystania z naszych standardowych szkoleń proponujemy Państwu szkolenia zdalne – e-lerningowe.
W razie zainteresowania – proszę o tel.: 507 084 849 lub mailowo: tarnow@css-tarnow.pl.


Szanowni Państwo,
Przekazując na Państwa ręce ofertę naszych najnowszych szkoleń, serdecznie zapraszamy do udziału w nich. Szkolenia te adresowane są do wszystkich pracowników Państwa Urzędu i mamy nadzieję, że zaspokoją Państwa potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Polecamy zwrócić uwagę na szkolenia dotyczące współpracy pracowników UP. W naszych szkoleniach przekazujemy także wiele informacji o skutecznych metodach poprawy efektów pracy oraz zwracamy uwagę na aspekt kompetencji uniwersalnych – do wykorzystania na wielu stanowiskach pracy. Jednocześnie informujemy, iż dołożyliśmy wszystkich starań, aby wszystkie nasze szkolenia opierały się na aktualnej sytuacji prawnej.

Dziękujemy serdecznie za dotychczasową współpracę i zobowiązujemy się, aby treści przekazywane na szkoleniach wnosiły wartość dodaną do wyposażenia kadr publicznych służb zatrudnienia w nowe, unikalne umiejętności w zakresie współpracy z klientami i partnerami na rynku pracy, zawsze bazując na obowiązujących przepisach.

Łączę wyrazy szacunku,
Tomasz Pantera – dyrektor CSS Tarnów